Geologie

                               

                                           
                                    Segerkegels zijn geijkt met de berekende glazuursamenstellingen voor de gangbare temperaturen.


De mineralen die in een juiste verhouding, een glazuur kunnen vormen, komen voort uit de gesteenten van de aarde.
Complex zitten ze "amorf" in de gesteenten opgesloten.
Ontleed en onderling in een juiste verhouding gebracht voor de totstandkoming van een glazuur stellen ze ons
in staat, mede dankzij de structuurformule voor keramische glazuren van de Duitse wetenschapper: Pr. Dr. H. Seger,1839-1893,
glazuren voor alle gewenste temperaturen samen te stellen.
Weten we eenmaal welke en ook in welke onderlinge verhoudingen we de basisgrondstoffen nodig hebben, dan kunnen we dit mengsel "fritten",
tot een "wederom" moleculair complexere, amorfe toestand. Deze is dan weer, net als steen in de natuur "non toxic".
Het gefritte mengsel is onoplosbaar in water geworden en onschadelijk voor organismen, net zoals ze dat opgesloten in de gesteenten al waren.
Pr. H. Seger zocht naar de basaal noodzakelijke elementen en onderlinge verhoudingen, waaruit je een glazuur kunt samenstellen
en weerlegde deze samenstellingen in de daaruit, door hem zelf ontwikkelde "Segerkegels" voor alle gangbare keramische stooktemperaturen.
Zo worden dankzij het "fritten", de giffen wederom amorf opgeborgen in complexere molecuul verbindingen en minder schadelijk gemaakt voor organismen.
Zeer ernstig schadelijke stoffen zijn de voorheen veel gebruikte enkelvoudig voorkomende ongebonden elementen als lood-, barium-, koper-, mangaan, cobalt en chroomverbindingen
Aanvankelijk alleen als smeltpuntverlagers voor het kwarts toegepast.
Als niet "gefrit" voorkomend , zijn ze door de makkelijke opname (oplosbaarheid) voor organismen zelfs acuut levensbedreigend!
Het is raadzaam voorzichtig uit te kijken met de enkelvoudige metaaloxiden voor de kleurpigmenten:
koperoxide , mangaanoxide, chroomoxide en cobaltoxide.
Pas recentelijk 1990 zijn deze giffen in "gefritte" vorm door de keramische industrie minder schadelijk voor organismen gemaakt.
Daarvoor als z.g. "body steans" geheten.
Op dezelfde wijze als de geologie van nature organismen beschermt, d.m.v. de verhitting van de mengsels binnen de aarde.
Door glazuren zelf maken, naar voorbeeld van de geologische werkwijze, maakt je glazuren non toxic.
Geologen zullen het vanuit hun kennis beamen als je het hun vraagt.
Voor praktiseren van kleinschalige keramische glazuurbeoefening gaat de weg over de kennis van non toxic keramische vanuit de geologie. 
Niet via de weg van de theoretische glazuurtechniek uitleg; die is voor de grootschalige keramische industrie gemaakt.

Op enkele plaatsen op aarde is de bodem en steen/klei samenstelling, ideaal gebleken voor keramiek en glazuren.
Hier ontstonden van oudsher de pottenbakkerscentra. b.v. op Kreta
Zonder de chemische analyse van Pr. Dr. H. Seger, zou daar tot heden alleen, op die vindplaatsen nog maar keramiek te vinden zijn geweest.
De enkelvoudige grondstoffen zijn nu onlangs, dankzij chemische analyse van Pr.H. Seger (1838-1883) overal ter wereld via de logistiek door keramische industrieŽn verkrijgbaar.
Zeker voor het gebruik van de enkelvoudig teruggebrachte "gif"stoffen, raad ik u aan, als keramist deze of nooit, of pas na zeer uitgebreide kennis, vakmanschap en ervaring, te gaan gebruiken voor eigen gebruik en zeker niet voor startende cursisten; die zoals al vaak gebleken is, helemaal niet op de hoogte zijn van de levensbedreigende giffen in hun glazuren.
Gelukkig zijn deze giffen nu als smeltpuntverlaging en kleurpigmenten vervangbaar geworden.
Deze bijdrage vanuit de keramische industrie komt de toekomstige kleinschalige keramiek beoefening ten goede.
De keramische industrie blijkt, na informatie aldaar niet op de hoogte van de glazuurpraktijken en mengingen, gedaan in de kleinschalige keramische ateliers.


Het "Al" weet zichzelf ten alle tijden te regenereren en te ontgiftigen.  Zie hoofdstuk:"Alchemie".

                                                kwartskringloop op aarde.
          

 

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd: © Galerie Victor Benckhuijsen. 2016.  k.v.k. nr.172484880000